پروژه مرکز خرید بغداد (عراق)

پروژه مرکز خرید بغداد (عراق)

پروژه مرکز خرید بغداد (Baghdad Mall) در مساحتی به متراژ 42000 متر مربع یکی از پروژه های بین المللی شرکت در سال اخیر بوده است که از سیستم سقف وافل در این پروژه استفاده شده است. دلیل انتخاب سیستم وافل برای این پروژه نیاز این مجموعه به سقفی مدرن با دهانه های باز و بزرگ بوده است. 

 

 

پروژه مرکز خرید بغداد (عراق)

شرکت های همکار

آمار