تجهیزات جانبی

1مجموع 2 محصول
کپ 43 و 25 میلیمتری

سطح قالب های دیواری و ستونی دارای سوراخ هایی بمنظور عبور اسپیسر (Spacer) و میان بولت (Middle Bolt) هستند که بنا به نقشه و نظر مهندس اجرا جاینمایی می شوند. در این بین برخی از سوراخ ها مورد استفاده قرار نگرفته و باید بوسیله این درپوش ها پر شوند. 

 

کپ 43 و 25 میلیمتری
اهرم اتصال

اهرم اتصال در واقع جایگزین پین و گوه مورد استفاده در قالب های فلزی است.

برای اتصال قالب های فلزی به یکدیگر از اتصال پین و گوه استفاده می شود که این اتصالات با توجه به عدم طراحی اصولی نیاز به چکش کاری و تعویض های فراوان دارند. 

از این رو اهرم های مورد استفاده در قالب های پلاستیکی تولید شده در این شرکت، زمانیکه در محل اتصال قرار گرفت، تنها با یک چرخش 90 درجه قفل شده و قالب ها آماده تحمل فشار ناشی از بتن ریزی می شوند. 

تجهیزات دیگر از قبیل سلجر ها و پشت بند ها کاملا شبیه موارد استفاده شده در قالب های فلزی هستند و برای مهار این قالب های پلاستیکی باید تمهیداتی همانند قالب های فلزی اندیشیده شود. 

اهرم اتصال
1مجموع 2 محصول

شرکت های همکار

آمار